Požární systémy


Dle nových vyhlášek a norem se pevně stanovují objekty do kterých je nutné instalovat EPS. V naší nabídce je signalizace, která tyto požadavky splňuje. Nabízíme autonomní čidla i ucelené elektronické systémy. S jejich pořízením můžete zabránit velkým škodám i ochránit své zdraví. V nabídce jsou i čidla pro kontrolu cigaretového kouře, plynu CO, zemního plynu a výbušného plynu (propan).